Proloog digitehnoloogiast teadlikkuse raamistava mõju juurde

Üks peamisi põhjuseid siinse kodulehega tegelemiseks tõukub soovist aru saada, kuidas internetis asjad toimivad. Digitehnoloogiate võimaluste mõistmise mõju nii ümbritseva mõtestamisele konkreetses kontekstis kui pikemas individuaalses arengus on keeruline määratleda, kuid vist ei ole väga arukas neid arenguid kõrvalt vaadata. Saan ka hästi aru, et IT-hariduseta ja selles valdkonnas tegelikult võõrana, saan asjadest võib-olla aru omamoodi ja väga piiratult, kuid see tundub siiski parem variant, kui olla ainult reisija. Sestap siinviidatu oma koha leidiski. Lisaks leiab siit asjakohase kirjandusülevaate, mis lihtsustab valdkonda sisselugemist ning seda oleks paljudel (avaliku sektori) juhtidel kasulik teha, sest hoolimata nö digiriigi kuvandist, võib igapäevaselt kohata üsna üllatavat elementaartasandi digikirjaoskamatust. Võib tuua hulgaliselt näiteid sellest, kui arutelu ühe või teise digitehnoloogilise lahenduse kasutamiseks mingi professiooni edendamisel sumbub kiiresti, sest otsustajale on see info arusaamiseks liiga kaugel.

Kontekstiks:

Digital technologies, such as artificial intelligence, blockchains, cloud computing, and the Internet of Things, as well as the speed with which they are developed have foundationally changed products, services, operations, and business models […] To develop suitable strategies that facilitate technology-induced organizational change, corporate actors need to interpret, assess, and select appropriate digital technologies

Mis määrab inimese võimalused hakkamasaamiseks?

Technological frames describe the assumptions, expectations, and knowledge that an actor uses to understand a technology’s application and consequences in a particular context

Autorite ambitsioon ja uuringu eesmärk:

this study unpacks potential reasons for the heterogeneity in the collective consequences of technological frames. More specifically, we explore the theoretical underpinnings of variety in technological frames on an individual level and develop a measurement instrument as foundation for further research

Kui uude olukorda sattudes ei ole uusi tööriistu käepärast, siis kasutatakse vanu, kuid kas need on asjakohased …? (PS! Siinse kodulehe uudistevoos võib leida teisigi tekste sarnaste sedastustega, st tegu on valdkondadeülese teadmusega)

When actors are confronted with a novel digital technology, they draw on their technological frames to interpret that technology and make sense of its consequences (Leonardi and Barley, 2010; Orlikowski and Gash, 1994). Technological frames function as interpretive principles through which actors reduce a technology’s complexity, direct their attention to its focal features, and organize and assign meaning to that technology (Kaplan and Tripsas, 2008; Orlikowski and Gash, 1994). As such, technological frames shape the valence that an individual assigns to a specific technology (i.e., the actor’s evaluation of a technology’s attractiveness)

Mõned järeldused:

In line with extant research, we reveal that technological frames are shaped by different antecedents: (1) personal attitude, (2) application value, (3) organizational influence, (4) leader influence, and (5) industry influence. Nevertheless, literature tend to investigate these insights separately. For instance, scholars either focus the experience of corporate actors (Orlikowski and Gash, 1994; Schmitz and Fulk, 1991; Young et al., 2016) or their affiliations within the industry as an antecedent of technological frame […] Our findings support the idea that actors’ technological frames affect their reactions to organizational changes induced by the implementation of digital technologies

Spieth, P., Röth, T., Clauss, T., & Klos, C. Technological frames in the digital age: Theory, measurment instrument, and future research areas. Journal of Management Studies.