Proloog juhi töö ja politseiniku töö samal tasemel mõtestamisest

Siinviidatu on panus arutellu, millel võib olla keerustuvas institutsionaalses keskkonnas toimivate organisatsioonide arengu mõtestamisel erakordselt oluline panus. Tegemist on suuresti Mirko Noordegraaf’i poolt viimasel kahel kümnendil arendatud professionalismi ideedega (NB! Nende mõtete siirdeid võib kohata ka politsei erialakirjanduses). Professionalismi puudutavate mõttekäikudega oleks kasulik tutvuda neil, kes tõsimeeli soovivad tegeleda organisatsiooni disainiga eesmärgil vähendada hierarhiaid ja leida sünteesivõimalusi erinevate valdkondade (professioonide) vahel.
Kuna siinviidatu on vabalevis, siis pikka kommentaari tekst ei vaja. Küll aga oleks kasulik lugeda neid tekste, mille arutluskäike analüüsitakse.

Kontekstiks:

Noordegraaf argued that the professionalism of today is moving toward a new form. While the old ‘protective’ model of professionalism was based on professional exclusivity, intraprofessional norms and control forms, and a fixed position in society, this is now being replaced by a ‘connective’ professionalism, characterized by increasing complexity, increased relational demands, shared expertise and decision making, and a more interactive relationship to society.

Autorite seisukoht:
(NB! Kes on Noordegraafi loominguga kursis, siis see ehk teab, et Noordegraaf on mitmel pool isegi märkinud, et näitab lihtsaid vorme, heuristikuid, ning tegelikkus on komplekssem. Aga, tõsi, siinviidatud teksti autorite pakutud järeldused on samuti võimalikud)

However, they both argue for a less binary view of forms of professionalism and for finding ways of understanding professionalism grounded in a relational view of everyday professional work. Both commentaries view professionalism as complex and always containing ambiguity and opacity, duality and multiplicity.

Mõned järeldused:

Through this, I have argued that what Noordegraaf is pinpointing is not, perhaps, so much a matter of new professionalism, but of changes in the practices that maintain professionalism. This means that, while professionalism on one-level changes, for example, in that professions might need to develop new roles and new professional stratifications to protect professional jurisdictions, these changes are not radically new. Instead, they are variations of two underlying themes: functional ambiguity and opaque transparency.

Ja nüüd jääb oodata Mirko Noordegraafi vastust.

Alvehus, J., Avnoon, N., & Oliver, A. L. (2021). ‘It’s complicated’: Professional opacity, duality, and ambiguity—A response to Noordegraaf (2020). Journal of Professions and Organization.