Digiajastul elamine on kaasaegsete paratamatus, mis organisatsioonidele pakub palju võimalusi milliste kasutamise parimatest praktikatest ning edulugudest on palju kuulda. Vähem on kuulda võimalikest kõrvalnähtudest ja seepärast on värskendav, et digiajastu üldiselt positiivse eetose kõrvale võib lugeda erinumbrit võimalikest valudest ja kõrvalnähtusest.
Viidatud erinumbrist oleks kasulik kõiki lugusid lugeda-viidata, kuid siin viitan vaid ühele, mis kajastab võib olla nii tavalist olukorda, et see on jäänud paljudele märkamata, kuid ometi võib olla väga tõsiste tagajärgedega nii indiviidile kui organisatsioonile. On võimalik, et artiklis esitatud automatiseerumisega kaasneda võivad probleemid on eri organisatsiooni konfiguratsioonides erineva mõju ja kaaluga. Näiteks võivad need mõjud jääda märkamatuks masinbürokraatias, kuid professionaalses bürokraatias võivad tagajärjed-kõrvalnähud olla märkimisväärselt teravamad.

Technology dedicated to reducing manual work processes and enforcing formal structure in settings that are supposedly apt for automation might produce unintended consequences that are difficult to know in advance for involved parties.

the paper demonstrates how automating technology can displace contemporary teamworking practice and the implications of doing so. In addition, the paper also shows how automated control can be resisted

Lammi, I. J. (2021). Automating to control: The unexpected consequences of modern automated work delivery in practice. Organization, 28(1), 115–131. https://doi.org/10.1177/1350508420968179