On tõesti huvitav, et muutuvate kogukonnaloogikate ja kiirete majandus-tööstuse vahekordi kuritegevuse tähenduses on sotsioloogilisest aga ka policingu perspektiivis üsna tagasihoidlikku tähelepanu saanud. Sestap riputan selle loo siia.

Autorid lubavad:

In this paper, we engage with the burgeoning field of deindustrialization studies to build a clearer analytic focus on physical and environmental legacies—described by Linkon as the “half‐life” of deindustrialization (2018)—for the emergence and evolution of criminal markets.

Kokkuvõttes märgitakse muuhulgas:

Rather than seeing deindustrializing communities and organized crime as inherently separate issues, it is more useful to recognize that deindustrialization deeply interwoven with organized crime, and that criminality manifests itself as illicit, “organised harm” on communities such as Tunbrooke.

Kuna artikkel ise on vabalevis, siis rohkem vist ei olegi vaja. Kui vaid seda, et viimases refereeringust tunnevad lugejad ehk ära minu varem märgitu, st siin on kaude räägitud relatsioonilisusest, kuid meenutan: politsei ei ole kuritegevusest erildiseisev, vaid osa kuritegevusest. Kummaline, et paljud seda eiravad.

Fraser, A., & Clark, A. (2021). Damaged hardmen: Organized crime and the half‐life of deindustrialization. The British Journal of Sociology.