Tekst on vabalevis ja võiks politseijuhtidele huvi pakkuda. Kaardi järgi tundub, et Eesti andmed on samuti kasutust leidnud ja see on väga hea. Küll aga on huvitav, kust nad andmed said? PPAst Raul Savimaa ei vastanud minu e-kirjalikule palvele uuringus osalemiseks. Siinviidatu autorid pöördusid minu poole ja kohtusime veebis ning arutasime. Uuringus osalemine jäi minu poolt selle taha, et palve uuringus osalemiseks jäi PPAst vastuseta.

Tekst väärib lugemist ja keegi Eestist väärib kiitust, kes suutis küsitluse läbi viia.

Maskály, J., Ivković, S. K., & Neyroud, P. (2021). A comparative study of police organizational changes during the COVID-19 pandemic: responding to public health crisis or something else?. Policing: A Journal of Policy and Practice