Avalik sektor, hoolimata selle suurusest ja ulatusest, on mõjuvõimas igas riigis. Minu lugemisvoogu sattunud avaliku sektori töötajate motivatsiooni puudutavad tekstid on enamasti olnud seotud konkreetse organisatsiooni või valdkonnaga. Siinviidatu leidis oma koha siinses voos põhjusel, et näitab üsna ühemõtteliselt avaliku sektori töötajate motiveerituse olulisust demokraatia hoidjana.
Kuna artikkel on vabalevis, siis siin vaid mõned lugemishuvi ärgitavad tähelepanekud.

Mis on geriljavalitsemine:

classically called guerrilla government: “the actions taken by public servants who work against the wishes – either implicitly or explicitly communicated – of their superiors”

Kontekstiks:

Freedom House (2021), for instance, notes that 75% of the world’s population lives in countries experiencing democratic declines. This proliferation of ‘unprincipled principals’ arguably enhances the relevance in contemporary governance of ‘principled bureaucratic agents’ who are willing to engage in voice and guerrilla sabotage to preserve good government.

Autorite keskne väide:

Theoretically, we argue that bureaucrats with greater public service motivation (PSM) are more likely to engage in both voice and sabotage, seeking to convince ‘unprincipled’ principals of ‘principled policies’ (voice) and to frustrate the implementation of ‘unprincipled policies’ (sabotage). However, we also expect them to be more likely to leave (exit) to avoid contributing to the implementation of ‘unprincipled policies’.

Motivatsiooni neli elementi ja eetiline käitumine (PS! Kas Eestis oleks vilepuhumine eetiline? :))

we can build on theoretical mechanisms linking PSM and its four component dimensions – self-sacrifice, commitment to public values, attraction to public service and compassion to constructive deviance and ethical behaviour. Ethical behaviour – such as whistleblowing – often requires self-sacrificing one’s interest

Vihje kokkuvõttest:

Democratic backsliding thus risks leading to bureaucratic backsliding.

Schuster, C., Sass Mikkelsen, K., Correa, I., & Meyer-Sahling, J. H. (2021). Exit, Voice, Sabotage: Public Service Motivation and Guerrilla Bureaucracy in Times of Unprincipled Political Principals. Journal of Public Administration Research and Theory.