Järjest enam võib kuulda mõttekodadest, taskuhäälingutest, teadlaste intervjuudest jpm, et järgmine kvalitatiivne hüpe organisatsioonides tugineb peamiselt juhtidel oleva organisatsioone puudutava teadmiste kvaliteedi tõusul. Sestap siinviidatud avaliku juhtimise kursuse erinumbrit tutvustav tekst oma koha leidiski. Praegu võib Eestis tuua mitmeid näiteid, kus erinevatel õppekavadel leidub aineid, mille eeldusained on juhtimise alused vms, kuid tudengid tegelikult eeldusaineid läbinud ei ole. Nii on vähe lootust, et neil veidigi sügavam teadmus tekib. Õppejõu käed on siin lühikesed, sestap on õppekava ja ainekursuse ülesehitus olulised.

Kontekstiks:

Though there are several definitions of curriculum in the literature about higher education (Dillion, 2009; Hurlimann et al., 2013; O’Neill, 2015; Petkut´e, 2016; Whelahan, 2015), most agree that it consists of the organization and structuring of disciplinary knowledge to enable learning. Curriculum is also about pedagogy and how best to adapt the methods of teaching and learning to convey disciplinary knowledge. Finally, curriculum is also about enabling students to acquire skills, competencies, and behaviours that are relevant to their disciplinary practice. The element of practice is particularly important as most MPA and MPP programmes have a professional orientation toward careers in government and the public sector.

Rahvusvahelisus:

In curating this special issue particular attention was paid to including an international array of perspectives about curriculum practices and approaches. To this end, this issue features articles by colleagues from the United States, Turkey, Germany, and Canada.

Mitte ainult avalik sektor:

The inclusion of entrepreneurship within the curriculum of public administration is also the focus of Grimm and Bock’s article which explores the criticality of including the different dimensions of entrepreneurship as an asset and feature of public administration and public policy curriculum.

Praktikate teisenemine:

The transformation in the practice of public administration spurred by the accelerating adoption of information technology is the topic of Overton and Kleinschmit’s article.

Uued oskused:

The challenge of providing public administration students with the new skills required by the changing nature of the public sector is also discussed by Karkin and Gurses.

Kui hästi on lõpetaja valmis:

Finally, like Karkin and Gurses, my contribution to the special issue also examines how well public administration programmes prepare their graduates for a changing public sector.

O’Neill, M. A. (2022). Introduction: Special issue on curriculum design in public administration education: Challenges and perspectives. Teaching Public Administration. https://doi.org/10.1177/01447394221103954