Nicholas R. Fyfe on üks šoti politseiteadlane, kelle põhitöö ongi teadustöö ning ta on väga viljakas. Tema paljude uuringute taustsüsteem on eeskujulik: politseiorganisatsiooni tugi ja uudishimu; tugev ja pikaajaline politsei ning kriminoloogide koolkond, lähedased (töö)suhted mitme eduka politseiuuringute kesksusega (nt Hollandis) ja … hea inglise keele oskus. 🙂 Olgugi, et mitmed välisriikide kolleegid on šotlastele-brittidele ette heitnud politseiteaduse publitseerimisvõimaluste okupeerimist ja korporatiivset-üleolevat suhtumist, siis šoti ühiskond võib vist küll rõõmu tunda, et politsei ja policing ühiskonnaelu olulise komponendina on tõsise vaatluse all.
Siinviidatud artikli esimene lõik olgu selle (kaudseks) kinnituseks:

The major policy reform that established a single police force in Scotland in 2013 has been subject of a broad range of scholarly study. This includes assessment of the implications of the new legislative framework (Scott, 2012), the new form of national governance (Malik, 2017), local governance arrangements (Henry et al., 2019), and the impact of centralization on local delivery (Fyfe et al., 2018). Comparisons with the police reform initiatives of other countries across Europe have identified similar challenges and responses (Fyfe et al., 2013). A gap in this growing body of knowledge is the particular place given to prevention in the Scottish police reforms and its impact on police practice.

Huvitavaks teeb selle loo mitu asjaolu, millest siin tõstan esile ainult ennetuse vaatenurka. Autorid on kasutanud ennetuse tuntud kolmikjaotuse tüpoloogiat, mis on paljude poolt tugevat kriitikat saanud oma killustatud käsitluse tõttu. Siin siiski tundub, et heuristikuna täidab see oma rolli hästi.

Police leaders should be clear-sighted that they are not able to deliver on this ambitious prevention agenda alone; and recognize the collaborative ad- vantage that can result from investing the time and money needed to establish and sustain partnerships. They should particularly encourage officers to look beyond traditional partnerships to forge collaborations with organizations with which they have not routinely worked.

Bland, N., Calder, A., Fyfe, N. R., Anderson, S., Mitchell, J., & Reid, S. (2021) Public Policy Reform and Police Prevention Practice: A Journey Upstream?. Policing: A Journal of Policy and Practice.