Arutelud võimu küsimustes on vist midagi sellist, millest on raske keelduda. Siinviidatu on minu arvates oluline vähemalt kahest aspektist. Kõigepealt tõstan esile Isaac Reed’i eelmisel aastal ilmunud raamatut Power in Modernity, mis Amazonis on Kindle versioonis üsna mõistliku hinnaga ja mis võiks oma haarde tõttu paljudele huvi pakkuda. Reed märgib raamatus (lk 117) tänase turbulentse ja suure määramatuse tingimustes mõndagi huvitavad, muuhulgas näiteks järgmist:

This elaboration of meaning was of import because, as I shall attempt to show, the King’s Two Bodies framed a pragmatics of power, an entire way of building a network. It was not only a matter of belief in monarchy as a political system, and not simply the language dusted off for coronation ceremonies. Rather, as political culture, the King’s Two Bodies can secure rectorship in the face of uncertainty, and thereby make order out of chaos.

Teine väärib esiletõstmist, et teatud valdkondades toimub diskussioon; et on need, kes kuulevad ja kuulavad ning vastavad, mitte ei reageeri; et on arutlused argumentide üle.

Kuna siinviidatud arutelu on vabalevis ja pikad tsiteeringud võivad uudishimu kahandada, siis märgin vaid Mark Haugaardi sissejuhatavat sõnumit Reedi raamatule:

What makes this book extremely exciting is that Reed has his own voice, which makes the book unique and original. What makes it so is that Reed looks at familiar, taken-forgranted aspects of everyday interaction, and makes them surprising. Typically, in everyday life social actors take power-over command authority for granted.

Haugaard, M., Hayward, C., Heaney, J. G., & Reed, I. A. (2021). Power in modernity: a discussion among Mark Haugaard, Clarissa Hayward, and Jonathan G. Heaney of Power in Modernity: agency relations and the creative destruction of the King’s two bodies, by Isaac Ariail Reed, with a reply by Isaac Reed. Journal of Political Power, 1-26.