Proloog äri- ja avalikule juhtimisele interdistsiplinaarsuse näitel

Kas äri- ja avalik juhtimine on erinevad või mis neid võiks ühendada? Siinviidatu on kasulik eeskätt põhjusel, et suunab mõtlema erinevatele perspektiividele ning selle kaudu ehk leidma värve erinevat tüüpi organisatsioonides ja nendevahelistes suhetes nii interaktsioonis organisatsioonide kui ühiskonnaga.

Kontekstiks:

Many students as well as some practitioners believe the two disciplines are essentially the same. […] some assume if differences do exist, they are relatively minor, and effective administrative practices that work in one setting will clearly ork in the other. […] The disciplines of business and public administration are not purely academic in nature

Artiklis demonstreeritakse:

Seven distinguishing factors, organization type, service verses serving, purpose and goals, decision-making processes, revenue streams, personnel management, and visibility, will each be discussed followed by a rubric that demonstrates the distinctive differences in a side-by-side “snapshot” comparison

Artikkel on vabalevis ja siit tabelist peaks saama piisavalt lugemishuvi suurendavaid lisavihjeid:

Reece, J. G. (2021). Business Administration v. Public Administration. Journal of Colorado Policing, 970, 9.