Proloog andragoogika bibliomeetrilise analüüsi juurde

Kirjandusülevaated või bibliomeetrilised analüüsid on ikka kasulikud nii neile, kes ennast teemasse sisse loevad kui ka juba kõvadele tegijatele, sest sageli saab just sellistest publikatsioonidest lihtsa vaevaga ülevaate valdkonnas toimuvast. Sageli võib leida nii seda, kelle tekstid on mõjukaimad, missugused on uurimiskeskused ja valdkonnas domineerivad riigid ning missugused on juhtivad ajakirjad. Ja kuna elukestev õpe on paratamatus, siis võib olla on neid, kes on huvitet andragoogika senisest käekäigust bibliomeetra analüüsi väljenduses.

Kontekstiks:

Andragogy on the other hand is a concept quite larger than just adult education. It encapsulates a vast array of traits that are possessed by the adult audience. […] The term andragogy is a neologism formed by analogy with pedagogy and means to lead or educate adults (Krajnc, 1989). The term andragogy was first coined by Alexander Kapp, a German educator

Andragoogika ja pedagoogika vahekord

In contrast to pedagogy that is a teacher-focused education model for children, andragogy is more self-directed and learner-focused in nature, where the teacher acts as a facilitator of learning instead of being a transmitter of knowledge

Analüüs tugine WoS-i andmetel:

Selection of database is an important task in bibliometric studies. We selected Web of Science database as it is one of the most comprehensive abstract and citation databases of academic literature.

Mõned ajakirjad, millel huviline saab silma peal hoida:

Suuremate uurimiskeskuste vahelised seosed:

Mõned järeldused:

The research shows the spike in activities in some countries while very little activity in this field in others. Most of the research being generated in andragogy is being done in United States, United Kingdom and Australia.

Ahmad, S., Mehar, S., Siddique, N., & Khan, M. A. (2021). Global Research on Andragogy: A Bibliometric Analysis.