POLITSEI KUI INSTITUTSIOONI ARENG VASTASTIKSÕLTUVAS KESKKONNAS

Tere tulemast organisatsioonihuviline!

Kursuse pealkirjaga Politsei kui institutsiooni areng vastastiksõltuvas keskkonnas leiad koolituste lehelt. Kursus koosneb loenguvideotest, lugemistekstidest, mõistekaartidest ja enesetestimise võimalusest. Kursus on tasuta.

 

Miks selline kursus?

Väidan, et nii politseimudelite kui -strateegiate tunnetusliku staatuse pinnapealne mõistmine, nende mittekasutamine ja/või ühekülgne kasutamine on üheks põhjuseks organisatsioonisiseste ebakõlade tekkimisel, soovimatute muudatuste esilekutsumisel ja takistuseks põhimissiooni täitmise poole liikumisel.

Kursus tegeleb sellega, et püüab mõista (politsei)organisatsiooni puudutavaid muutuseid riigiteadustes tuntud mõistestiku kaudu. Esmalt selgitame empiirilise teadmise mõistmiseks vajalikke metodoloogilisi-metoodilisi aspekte keskendudes politseimudelite ja -strateegiate analüütlisele eristamisele. Seejärel selgitame politsei tähendusvarjundeid ja missiooni aluseid. Viimases, kolmandas peatükis uurime, kuidas organisatsiooni-, institutsiooni- ja võimuteoreetilised käsitlused aitavad politseid mõtestada keerustuvas vastastiksõltuvas keskkonnas.

Kursus koosneb 28st videoloengust (kogupikkusega 5 h 18 min 47 s), millele on teemade kaupa lisatud mõned üldised lugemissoovitused, mis täpsustuvad õpitasemest ja -eesmärgist lähtuvalt. Omandatava info unustamise keerukamaks muutmiseks on teemade kaupa lisatud enesetestimise võimalus kokku 75 termini ja põhimõiste kohta.

Kas kursuse läbimisel on käsitletud teemad selged? Ei, ei ole. Selgeks ei ole võimalik saada, küll aga selgemaks. Kursuse üks kandvaid eetoseid on fakt, et teadmiste arengul ei ole lõppu, keegi ei tea kuhu see välja võib viia. Hariduse tähenduse dilemma on reljeefne: kas kaitsta uustulnukat (kurja) maailma eest või kaitsta maailma (väheste teadmistega) uustulnuka eest? Mõistan haridust just viimases tähenduses, sestap võib kursuse õnnestunuks lugeda, kui osaleja siit midagi teada sai. Sel juhul on maailm rohkem kaitstud.