Õiendus

"Miks juhtimise küsimused Sulle olulised on?"

"Inimesed ei löö ennast ära vastu laudu ja toole, vaid vastu sotsiaalseid fakte. Kui paarsada aastat tagasi oli lapsevanema peamine ülesanne õpetada seda, kuidas suuremaid mugulaid kasvatada, siis praegu on üheks keerukamaks ülesandeks teadmiste andmine ja loomine sellest, kuidas sotsiaalsed süsteemid toimivad."

"Oh, see tundub küll huvitav aga ka laialivalguv. Kuidas neis küsimustes orienteeruda?"

"Perekond, sõpruskond, majanaabrid või endised klassikaaslased on eri tüüpi organisatsioonid. Nii võiks neist mõelda. Sidudes organisatsioonide ja juhtimise küsimused kitsalt ainult formaalsete organisatsioonidega on üks võimalus, kuid siis loobuksime suurest hulgast väga kvaliteetsest teadmusest, mida aga saaks igapäevaelus edukalt kasutada. Sellisest infost loobumine ei tundu hea ideena."

"Niisiis, teadmiste kogumine on oluline?"

"Noh, nii võib ka mõelda. Mina pidasin silmas rohkem seda, kuidas kriitiliselt mõelda ja mõista, mõtestada ja teisendada neid organisatsioone puudutavaid praktikaid, mis on teada-tuntud. Näiteks arvavad paljud, et Eestis 90ndatel toimunud kiire arengu ja teatud kaootilisuse tingimustes tagasid edu ja "korra" bürokraatias tuntud praktikad. Nüüdseks aga ei ole vist vaidlust, et sellistel praktikatel oli küll oma osa, kuid milline osa teiste ühiskondlike protsesside kontekstis, see ei ole päris kindel. Tõsiselt võiks mõelda nii olemasolevate praktikate võimekusele kui muutunud kontekstile.
Siin lehel võib leida mõttekäike politsei ja turvalisuse näidetel."