Erialakirjanduse maht kasvab hoomamatu kiirusega. Artiklite pikkus on mitmetes valdkondades alates nt 1970-datest kolmekordistunud, kuid infotulvast ja -kiirusest ning suhtlemisvahenditest raamistatud keskkond tõukab lugemisharjumusi teises suunas, ikka lühemate tekstide ja krüptilisema stiili kasuks.
Siinse lehe eesmärk on ehitada omamoodi sild, mida mööda pääseb ligi keerukatele või ülelihtsustatud või alatähtsustatud kontseptsioonidele aga ka kaasaegsetele mõttekäikudele. Sillaks on illustratsioonid, mis pakuvad alternatiivi n-ö paberikesksele teadmiste hankimisele, kuid kannavad siiski tekstidele lähemale, mitte neist eemale. Illustratsioonid on lihtsustused ja tõlge, mis ühest küljest vahendab koherentselt mingit teadmist ja teisalt juhatab allikaviidete kaudu põhjalikuma mõistmise suunas.
Sellise vaheetapi või silla puudumisel on tõenäoline, et pikkade tekstide juurde ei pöördutagi, kuid sellisel juhul taastoodetakse kujutlusi mingitest sisukatest ja ümbritseva mõistmiseks hädavajalikest kontseptsioonidest, olgu nendeks siis näiteks bürokraatia või teooria. Ja kujutlused on sattumuslikud ning nende kõrvalmõjud etteaimamatud. Mõtestatud ja sisuka mõttevahetuse aluseks on aga argumentidel tuginev arutlus.
Siit lehelt saad laadida või vaadata valmivaid illustratsioone ja animatsioone.
Head uudistamist!

Bürokraatia

Bürokraatia on levinud kõnepruugis saanud negatiivse konnotatsiooni. Ometi pakub bürokraatia tähendusvälja mõistmine mõndagi nii organisatsiooni kui sotsiaalse elukeskkonna üldiseks mõtestamiseks. Täpsemalt saad uurida siit: Bürokraatia kaitseks

Teooria

Võib kohata hulgaliselt mõttekäike, kus ühest küljest soovitakse argumentidel põhinevat teadmist ja teisalt pahandatakse, kui see tundub liiga teoreetiline. Ometi saab ümbritsev tähenduse just teooria kaudu. Lisaks allolevale animatsioonile saad teooria kohta täpsemalt uurida siit: Mis on teooria?