Platvormid ja äpid

Äpid-platvormid ei ole ei head ega halvad, kuid nendega on võimalik mõlemat saavutada. Samuti ei ole olemas "õiget" äppi või kombinatsiooni ei kursuse ega õppejõu jaoks. Nii ongi siin esitatu ainult näideteks ja nende kasutamise osatähtsus on ka minu praktikates pidevas muutumises ja sõltub sellest, missugusele probleemile lahendust otsin.
Üks keerukamaid küsimusi minu jaoks seisneb hoopis äppidevahelistes tõlkemehhanismides, st kuidas erinevalt hangitud infot töödelda ja (tudengitele tagasisideks) kasutada.
Kuigi on kasulikke nö kärgplatvorme (nt Moodle), mis on tõesti suurte võimalustega, siis nende kasutamine võib osutuda keerukaks programmide aegluse või pidevate hooldustööde tõttu. Need ei ole sageli väga töökindlad ja "jooksevad kokku". Nii olengi otsinud spetsiifilisemaid lahendusi, mis on arendatud mingite konkreetsete probleemidega tegelemiseks. Paljud neist on väga töökindlad, mugavad kasutada ja ... tasulised.
Samuti tuleb arvestada, et paljudel juhtudel sõltub äppide-platvormide valik ka kasutaja eelistatud operatsioonisüsteemist. Aga mitte ainult. Näiteks suurtes organisatsioonides on ühe võimsama koordineerimismehhanismina kasutusel standardiseerimine, mis puudutab ka IT valdkonda ning nii võibki kasutaja küll soovida soetada-laadida endale mõnd vajalikku äppi, kuid see mõte jääb katki, sest ei allu standardile. Sedalaadi probleemid võivad haridusasutuses tasalülitada nii innovatsiooni kui individuaalse arengu ambitsioonid.
Suuresti eelnimetatud põhjustel, aga mitte ainult, olen loobunud kõikidest võimalikest tööandjate pakutavatest töövahenditest ning kasutan ainult enda soetatud vahendeid, seetõttu olen vaba suurest hulgast piirangutest (ja rahast). Hetkel tundub siiski, et tehtud kulutused on ennast arengu perspektiivist igal juhul ära tasunud.
Nii märgingi, et siin viidatud vahendid on sellised, millest suur osa sobivad iOS operatsioonisüsteemile, kuid mille ekvivalente leidub ilmselt enamikel juhtudel ka Microsofti kasutajatele, sh on mitmed platvormid sobivad mõlemale.

Igapäevases kasutuses

Mida kasutan esitlusteks?

Kuna paljude arvates on traditsioonilise slaidiesitluse probleem selles, et slaidid "lähevad mööda" ja seetõttu seal olev ununeb kiiresti ning ei ole lihtne tervikut kujundada, siis kasutan vahendit, mis võimaldab loengute-ettekannete ajal pidevalt terviku juurde tagasi tulla. Viimastel aastatel kasutan äppi nimega SimpleMind. See sobib nii arvutile kui tahvlile (ja telefonile) ning võimaldab erinevas formaadis eksportimist, mis omakorda teeb lihtsalt võimalikuks loengumärkmete vormimise näiteks konspektiks (kasutades nt Affinity Publisheri).

SimpleMind

Mõnikord siiski traditsiooniline esitlus

Harva, kuid siiski teatud taimse järjekindlusega kasutan ka slaidiesitlusvahendit. Mõnikord näiteks seminariülesannete kuvamiseks.

Keynote

Aktiivõppeks

Aktiivõppe meetodeid on palju, kuid üks, millele tuleb mõelda, on unustamise katkestamine ja õppimine küsimuste kaudu. Kasutan Quizlet platvormi, mille nö õpetaja-litsents pakub väärt lisavõimalusi ja mis on tegelikult suureks abiks tudengitele just mõisteõpetuses (st eeskätt bakalaureuseõppes).
Minu jaoks on oluline, et Quizlet võimalda nii "klassis" kui "kataloogis" teste koostada. Need on kasulikud tudengitele harjutamiseks aga ka suureks abiks nii vahetestide kui lõpptestide ettevalmistamisel. Testiversioone on võimalik eksportida .pdf failidena ning selliselt on nt kopeerimine teistesse testikeskkondadesse üsna lihtne ning tudengid võivad olla kindlad, et ei toimu mingit "vigurdamist".

Quizlet

Videotagasisideks

Videod on loengute, kursuste jms jaoks asjakohased ja vajalikud kõrge kvaliteedi ning pikaajalise kasutuse eesmärgil. Nende puuduseks võib aga pidada ettevalmistusele kuluvat aega. Kuidas aga anda tundengitele seminaritöödest tagasisidet või kommenteerida juhendatava drafti või anda mõnd muud selgitust-tutvustust millegi kohta, mida oleks tarvis teha kiiresti, kuid mille puhul arusaadavuse huvides tuleks eelistada videot kirjutamisele-helistamisele? Siin on väärtuslikuks vahendiks ekraanivideote salvestamine. Mina kasutan Loomi, mis on väga lihtne, kiire ja tudengite poolt tagasisidevahendina hästi vastu võetud. Loomi tasuta konto võimaldab rahuldada paljud vajadused ning tasuline konto pakub lisavõimalusi ja maandab mõtlemisele-kalkuleerimisele kuluvada võiva oletatava närvikulu (teatud piidangutega tuleb arvestada). Loomiga salvestatu on valmis hetkega ja kohe lingiga jagatav (arvutil, tahvlil, telefonil). Väga mugav ja kiire. Ainus, millele oleks kasulik mõelda, on heli, st kui loota arvuti-tahvli-telefoni helisalvestuse kvaliteedile, siis see ei pruugi väga head tulemust pakkuda ning võib ootamatult tasalülitada videost loodetava efektiivsuse.

Loom

Testimiseks ja tagasisideks

Jooksvat tagasiside või eksamit oleks hea korraldada mõnes keskkonnas, mis pakub nii (1) turvalisust, (2) paindlikku eksami-testi korraldamise võimalust kui (3) tulemuste eksporti.
Kasutan Socrative keskkonda, mille õpetaja konto pakub laialdasi võimalusi ning töötab laitmatult nii testimisel kui tulemuste genereerimisel. Vastamiseks on võimalik valida nii valikvastused, õige-vale kui lühisvastused, sh nende kombinatsioonid. Iga tudeng saab individuaalse koodi (nt ÕISis kuvatud tudengi ID), mille sisestab saadetud lingile, st mugav ja turvaline. Tulemused saab eksportida nii Excel failina kui .pdf erinevaid versioone, sh on võimalik saata kohe kõikidele individuaalselt e-postile.

Socrative

Läbipaistvus ja kaaslaste tööde tagasisidestamine

Tagasiside üks olulisemaid vorme on kaaslaste tagasiside ja teadmine, et minu tööd on teistele õppijatele nähtavad. Selleks kasutan peamiselt kahte võimalust: Moodle ja Socrative.
Kuna Moodle on paljude võimalustega, kuid sageli ebastabiilse töökindlusega ja üsna aeglane, siis seda saab kasutada nii infovahetuseks kui individuaalseks mõttetööks, st olukordades, kus töökindlus nii suurt rolli ei mängi. Moodle Foorumeid kasutan selleks, et tudengite töid üksteisele nähtavana hoida, neid kaaslaste endi poolt hinnata ja võimaldada horisontaalset kontrolli ja tagasiside.
Socrative võimalusi kirjeldasin juba eelpool.

"Tõlkimiseks" ja tagasisideks

Kuidas oleks mugav eksamitulemustele tagasisidet ja kommentaare anda? Excel tabelisse seatud tulemused võimaldavad sealsamas kõrval lahtris kohe kommentaari kirjutada.
Kui andmed on juba Excelis, siis on võimalik igaühele saata personaalne tagasiside MS Word mail-merge vahendiga. See on tõesti hea võimalus ja personaalne tagasiside meeldib tudengitele. Mail-merge lahendus võimaldas individuaalse tagasiside kvaliteedi ja kvantiteedi viia hoopis teisele tasemele.
Lisaks tasub märkimist, et mail-merge'ks saab kasutada nii tasulisi programmiversioone kui tasuta veebiversioone, mis mõlemad peaks töötama hästi. Tõsi, mina kasutan tasulist Microsoft 365 arvutiversiooni, mis tundub kuidagi töökindlam võrreldes veebiversiooniga.

Tahvliks - kirjutamiseks, joonistamiseks, märkmeteks

Digiajastul ja jätkusuutliku arengu valguses püüan loobuda paber jms füüsilistest kandjatest. Tegelikult ei meenugi, millal viimati midagi printisin, kuid küllap tuleb sedagi veel kunagi ette.
Kuna kasutan õppetöös-esitlusteks iPadi ja pliiatsit, siis olen väga rahul Notability äpiga. See on üks selliseid töövahendeid, mis alati meeleolu rõõmsaks teeb. Pidevas arengus, paljude võimalustega (kuid siiski spetsiifiline) ning töötab nii arvutis kui tahvlil. Hästi paindlik ja kasutajasõbralik tarkvara.

Tagataskus

Siin on valik äppe-platvorme, mida kasutan aeg-ajalt nii õppetöö elavdamiseks kui eneseharimiseks. Muutused sellel maastikul toimuvad kiiresti ja seepärast on ergutav teatud regulaarsusega üle vaadata, mis "turul" toimub ja millele rõhku pannakse.

Head avastamist!