Koordineerimisest organisatsioonis

Organisatsiooni edukus nii ellujäämisel kui eesmärkide poole liikumisel sõltub paljudest aspektidest, millest mõned on lihtsamini ja kiiremini muudetavad, kui teised. Samal ajal on mitmed organisatsioonidisaini elemendid sellised, mida ehk ei ole formaalselt määratletud, kuid mis sageli on organisatsioonis reljeefselt äratuntavad ja suure mõjuga. Siit lehelt leiad kaks omavahel seotud teksti, mis mõlemad tegelevad organisatsiooni igapäevapraktikatega. Mõlema teksti eesmärk on igapäevapraktikate nähtavakstegemine ning neile tähenduse andmine.
Probleemistiku lihtsamaks mõistmiseks oleks hea alustada esimesest tekstist pealkirjaga Annan teada, küsin, saan teada: hierarhia, turg, võrgustik ning seejärel lugeda teist ehk alumist teksti pealkirjaga Ühe-kalendri-põhine mõtteviis. Viimane on pigem esimese teksti selgitus, kuid on eraldi esitatud põhjusel, et tegemist on ka eraldiseisvana tähendust omava tekstiga ja nende kahe teksti kokkuliitmisel oleks ehk tegemist paljudele liiga pika tekstiga.

Annan teada, küsin, saan teada:
hierarhia, turg, võrgustik

Suure tähendusega on ühisele mõistmisele jõudmine nii probleemis, võimalikus lahenduses kui selleni liikumise teedes. Mööndakse, et mitmeid probleeme ei olegi võimalik lahendada, vaid ainult leevendada – probleemidaga saab tegeleda (valitseda).

Loe, ava või lae alla siit

Ühe-kalendri-põhine
mõtteviis

Ometi juhtub sageli, et töötajale saabub näiteks koosolekukutse ilma igasuguse eelteadmiseta. Aga, mis siis, kui töötajal on teises, kolmandas või neljandas kalendris midagi selleks ajaks planeeritud?

Loe, ava või lae alla siit