Priit Suve

koduleht

Õiendus

“Miks Sa selle kodulehega jamad?”

“Jagan seda, mis on kogunemas.”

“Altruism?”

“Ei ole nii mõelnud. Kui kasutada kriitilise teooria retoorikat, siis see on rohkem nagu võimalus maailma muutmiseks ise muutumise kaudu.”

“Mida Sa sellega silmas pead?”

"Püüan teha seda, mis minu võimuses. Mitte öelda kuidas tegema peab või mida tuleks kasutada. Tõsi, siin püüan jääda õppimise-õpetamise, organisatsioonide-juhtimise ja turvalisuse-politsei küsimuste piiresse, kuigi ka need piirid aina hägustuvad minu jaoks.”

“Sellest ma ei saanud hästi aru. Selged soovitused oleks ju palju paremad.”

“No, vaata. Ajaloost on teada see, mis juhtub, kui kellegi mõtteid hakatakse juhistena võtma ja mis ei juhtu, kui tutvustatakse tööriistu ja hoidutakse soovitamast. Ei turvalisuse ega juhtimise valdkonnas ei ole midagi enne ega etteantut. Koolitunnistustega kaasnev võib ainult osaliselt katta juhtimise või turvalisussituatsioonides vajaminevat. Nii ongi teadlik ise-õppimine paratamatu, kui soovid enam-vähem aru saada, mis enda valdkonnas toimub. Erievatel põhjustel ilmutab ennast praegu teatud paradoks: infost küllastunud ajastul on spetsiifiline info siiski pajudele liiga kaugel, et selle järgi küünitada.”

“Ja siit kodulehelt leian kõik vajaliku?”

“Vastus juhatab minevikku, küsimus tulevikku. Oluline on see, mida ma hetkel teen. Tahan teadmisi saada, aga surfan netis, sest "homme" lähen raamatukokku? Sinu viidatud kõik vajalik on illusioon. Küll aga on võimalik, et tekib huvi ja uudishimu, kui on ärritajaid.”

“Oled kriitiline?”

“Miks? Targaks ei ole võimalik saada, on võimalik saada targemaks. Olen kaugel sellest, et kellelegi öelda, mida tegama peaks. Siin ei ole juhiseid. Ei ole isegi valmis tööriistu, ammugi tööriistakasti. Võib-olla on siin midagi, millest saab endale sobivad ja vajalikud tööriistad kujundada. Võib-olla on mingi ärritaja, mis tekitab uudishimu. Ja ega ma arva, et minu ees seisvad ja siin haaratud küsimused on väga originaalsed. Võimalik, et need võivad puudutada teisigi.”

"Keda siis täpsemalt?"

"Näiteks neid, keda huvitavad hariduse-, turvalisuse- ja organisatsioonidega seonduv. Aga peamiselt vist ikka neid, kes ei rahuldu olemasolevaga ja püüavad illusioone paljastades uusi avastada, et siis neid paljastada."